RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KANAL OB SOČI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kanal ob Soči - dokument 03.02.2018
 Statut Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle - dokument 07.08.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči - dokument 30.06.2018
 Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 - dokument 31.12.2021
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022 - dokument 06.10.2022
Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022 - dokument 21.05.2022
 Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči - dokument 21.07.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči - dokument 21.07.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči - dokument 23.12.2017
 Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči - dokument 20.05.2017
 Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči - dokument 20.05.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči - dokument 30.06.2018
 Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017 - dokument 30.12.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017 - dokument 15.07.2017
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si