RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KIDRIČEVO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kidričevo 31.12.2016
 Poslovnik Občinskega sveta občine Kidričevo - dokument 20.02.2004
 Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas - dokument 29.07.2017
 Koncesijski akt o izvedbi projekta »športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje« - dokument 04.03.2017
Akt o spremembi in dopolnitvi Koncesijskega akta o izvedbi projekta »Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje« - dokument 28.09.2017
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 05.04.2003
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj - dokument 19.09.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka - dokument 26.04.2006
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj - dokument 16.12.2005
 Odlok o režijskem obratu v Občini Kidričevo - dokument 30.04.2005
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si