RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KOMEN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Komen - dokument 28.10.2009
 Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen - dokument 02.12.2023
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« - dokument 28.10.2023
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« - dokument 28.10.2023
 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Škrbini, cerkve sv. Petra v Gabrovici pri Komnu in cerkve Najdenja sv. Križa na Ivanjem Gradu za kulturne spomenike lokalnega pomena - dokument 14.10.2023
 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena - dokument 22.10.2022
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen - dokument 09.04.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komen - dokument 09.04.2022
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Komen - dokument 22.01.2022
 Odlok o občinskih cestah - dokument 22.01.2022
1  2  ... 51  52 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si