RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KOMEN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Komen - dokument 28.10.2009
Spremembe Statuta Občine Komen - dokument 18.06.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen - dokument 16.06.2014
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komen - dokument 28.10.2009
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen - dokument 16.06.2014
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica - dokument 06.08.2003
 Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2023 - dokument 08.01.2022
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen - dokument 28.07.2018
 Odlok o turistični taksi v Občini Komen - dokument 23.06.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017 - dokument 09.06.2018
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen - dokument 02.05.2018
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen - dokument 28.04.2018
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen - dokument 14.04.2018
1  2  ... 42  43 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si