RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KOMEN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Komen - dokument 28.10.2009
Spremembe Statuta Občine Komen - dokument 18.06.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen - dokument 16.06.2014
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komen - dokument 28.10.2009
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen - dokument 16.06.2014
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica - dokument 06.08.2003
 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena - dokument 22.10.2022
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen - dokument 09.04.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komen - dokument 09.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2023 - dokument 08.01.2022
 Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022 - dokument 31.12.2021
 Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen - dokument 09.01.2021
Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen - dokument 09.04.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica - dokument 04.01.2019
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica - dokument 19.02.2022
1  2  ... 44  45 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si