RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KOPER


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 19.05.2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 22.04.2008
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 30.06.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 11.10.2005
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper - dokument 25.03.2017
Dopolnitev Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper - dokument 15.08.2020
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper - dokument 20.07.2019
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 26.05.2018
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 22.04.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 11.10.2005
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Koper in Občine Litija - dokument 11.01.2008
 Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« - dokument 13.07.2013
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine - dokument 03.11.2022
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre - dokument 18.06.2022
 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper - dokument 14.05.2022
 Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka - dokument 14.05.2022
 Odlok o izdajanju medijev Mestne občine Koper - dokument 26.02.2022
1  2  ... 87  88 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si