RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KOPER


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Koper - dokument
 Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurjih s poplavami v letu 2023 - dokument 17.04.2024
 Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper - dokument 13.01.2024
 Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024 - dokument 23.12.2023
 Odlok o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper - dokument 29.07.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in fizioterapije - dokument 15.07.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine - dokument 15.07.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Večstanovanjska stavba s poslovnimi prostori ob Dolinski cesti v Kopru« - dokument 22.04.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza« - dokument 22.04.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18) - dokument 25.02.2023
1  2  ... 90  91 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si