RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KOPER


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 19.05.2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 22.04.2008
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 30.06.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 11.10.2005
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper - dokument 25.03.2017
Dopolnitev Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper - dokument 15.08.2020
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper - dokument 20.07.2019
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 26.05.2018
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 22.04.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 11.10.2005
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Koper in Občine Litija - dokument 11.01.2008
 Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« - dokument 13.07.2013
 Obvezna razlaga tretjega odstavka 6. člena in četrtega stavka pete alineje drugega odstavka 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper - dokument 31.12.2021
 Odlok o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper« - dokument 05.06.2021
 Odlok o razveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18)« - dokument 22.05.2021
 Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria - dokument 28.04.2021
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 - dokument 20.01.2021
1  2  ... 80  81 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si