RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KOSTANJEVICA NA KRKI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kostanjevica na Krki - dokument 01.07.2014
 Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 - dokument 23.12.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki - dokument 19.11.2022
 Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 - dokument 05.11.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kostanjevica na Krki - dokument 30.12.2021
 Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas - dokument 27.11.2021
 Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 - dokument 31.12.2020
 Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Kostanjevica na Krki - dokument 05.12.2020
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjsko območje Ljubljanska cesta – 2. faza« - dokument 14.11.2020
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - dokument 18.07.2020
1  2  ... 29  30 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si