RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KOSTANJEVICA NA KRKI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kostanjevica na Krki - dokument 01.07.2014
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki - dokument 23.09.2014
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki - dokument 23.09.2014
 Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki - dokument 22.02.2018
 Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 - dokument 23.12.2022
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans - dokument 17.09.2022
 Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 - dokument 05.11.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kostanjevica na Krki - dokument 30.12.2021
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - dokument 18.07.2020
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kostanjevica na Krki - dokument 07.07.2018
 Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kostanjevica na Krki - dokument 05.05.2018
1  2  ... 25  26 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si