RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KRŠKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Krško (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 19.02.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 11.05.2019
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 24.12.2016
 Statut Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško - dokument 16.08.2002
 Statut Občine Krško - dokument 08.11.2000
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 11.05.2019
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 24.12.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 05.03.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 03.05.2014
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 26.11.2011
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 26.06.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško - dokument 17.06.2006
Spremembe statuta Občine Krško - dokument 01.02.2003
 Poslovnik o delu Občinskega sveta Mestne občine Krško - dokument 12.11.2022
 Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 19.02.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško - dokument 11.05.2019
 Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Krško - dokument 16.02.2001
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško - dokument 11.05.2019
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško - dokument 05.03.2016
Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško - dokument 09.08.2014
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško - dokument 19.12.2009
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Krško - dokument 25.11.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Krško - dokument 24.05.2016
Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Krško - dokument 04.10.2003
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško - dokument 29.10.2005
 Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja - dokument 28.09.1991
1  2  ... 122  123 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si