RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KRANJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Kranj - dokument 30.11.2016
Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - dokument 22.04.2017
Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - dokument 21.01.2017
 Statut Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj - dokument 06.09.2008
 Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.12.2005
Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 31.05.2014
Spremembe in dopolnitev Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 31.05.2006
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj - dokument 29.04.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj - dokument 18.02.2017
 Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj - dokument 28.11.2007
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Kranj in Občine Naklo - dokument 27.07.2007
 Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce - dokument 11.06.2005
 Navodilo o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj - dokument 20.11.2003
 Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj - dokument 26.04.2003
1  2  ... 82  83 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si