RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KRANJSKA GORA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kranjska Gora - dokument 08.07.2017
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora - dokument 28.11.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora - dokument 07.07.2007
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023 - dokument 17.12.2022
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Kranjska Gora - dokument 13.08.2022
 Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Kranjska Gora - dokument 25.05.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani - dokument 15.03.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) - dokument 15.03.2022
 Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022 - dokument 23.12.2021
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022 - dokument 16.07.2022
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022 - dokument 16.04.2022
1  2  ... 22  23 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si