RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
KUNGOTA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kungota - dokument 18.02.2004
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec - dokument 07.11.2006
 Odlok o spremembi zazidalnega načrta dela naselja Sp. Kungota – Gradiška II - dokument 31.10.2006
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti - dokument 22.07.2006
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III - dokument 22.07.2006
 Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2006 - dokument 31.03.2006
 Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2005 - dokument 01.06.2005
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2003 - dokument 07.08.2004
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2002 - dokument 18.10.2003
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota - dokument 20.09.2003
1  2  ... 15  16 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si