RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KUZMA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kuzma - dokument 14.04.2007
Spremembe Statuta Občine Kuzma - dokument 21.03.2015
Spremembe Statuta Občine Kuzma - dokument 27.09.2014
Spremembe Statuta Občine Kuzme - dokument 08.12.2012
Spremembe Statuta Občine Kuzma - dokument 01.07.2010
 Statut Krajevne skupnosti Grad - dokument 13.09.1997
 Statut Krajevne skupnosti Kuzma - dokument 22.06.1997
 Poslovnik nadzornega odbora Občine Kuzma - dokument 26.05.2012
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Kuzma - dokument 07.07.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kuzma - dokument 21.03.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Kuzma - dokument 11.03.2000
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998 - dokument 17.12.1999
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2016 - dokument 15.04.2017
 Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2017 - dokument 15.04.2017
1  2  ... 34  35 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si