RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LAŠKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 23.10.2015
 Statut Občine Laško - dokument 14.11.2007
 Statut Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško - dokument 25.07.2001
 Statut stanovanjskega sklada Občine Laško - dokument 20.05.1996
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Laško - dokument 01.07.2023
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023 - dokument 04.03.2023
 Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023 - dokument 22.10.2022
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. - dokument 16.07.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako LAU – 73 – del - dokument 02.07.2022
 Avtentična razlaga druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško - dokument 22.06.2022
1  2  ... 75  76 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si