RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
LITIJA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija - dokument 12.03.2011
 Statut javnega zavoda Mladinski center Litija - dokument 11.06.2010
 Statut Občine Litija - dokument 13.03.2004
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija - dokument 08.07.2017
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija - dokument 12.03.2011
Spremembe Statuta Občine Litija - dokument 30.12.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija - dokument 14.04.2006
 Statut Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. Litija - dokument 23.02.1998
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Litija - dokument 23.09.2006
 Poslovnik Občinskega sveta občine Litija - dokument 01.03.2005
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija - dokument 08.07.2017
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija - dokument 11.07.2012
 Poslovnik Skupščine občine Litija - dokument 06.02.1993
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Koper in Občine Litija - dokument 11.01.2008
 Koncesijski akt za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji - dokument 06.01.2018
 Koncesijski akt o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek - dokument 01.08.2015
1  2  ... 60  61 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si