RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
LJUBNO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ljubno - dokument 05.12.2017
 Statut Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 15.09.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2022 - dokument 21.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2023 - dokument 21.01.2023
 Odlok o razglasitvi Petkove hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 15.10.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke - dokument 03.09.2022
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno - dokument 07.05.2022
 Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno - dokument 07.05.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2021 - dokument 03.05.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30; PAID: 2258 - dokument 30.04.2022
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si