RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
LJUTOMER


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ljutomer - dokument 20.08.1999
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljutomer - dokument 04.04.2001
 Statut Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava - dokument 28.12.1996
 Obvezna razlaga drugega odstavka 55. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer - dokument 14.06.2001
 Poslovnik Občinskega sveta občine Ljutomer - dokument 03.09.2000
Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer - dokument 25.02.2003
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer - dokument 04.04.2001
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. - dokument 17.12.2016
 Odlok o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje - dokument 27.09.2011
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2010 - dokument 10.08.2010
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« - dokument 19.12.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 08.04.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 21.08.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 14.07.2009
1  2  ... 46  47 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si