RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
LUČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 11.05.2011
 Statut Občine Luče - dokument 28.11.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče - dokument 09.12.2017
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče - dokument 03.05.2011
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Luče - dokument 25.11.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 11.05.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Luče - dokument 28.11.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče - dokument 09.12.2017
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče - dokument 03.05.2011
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Luče, naselja Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji - dokument 01.11.2008
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2022 - dokument 05.02.2022
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2021 - dokument 30.03.2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2021 - dokument 27.11.2021
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2020 - dokument 29.03.2021
 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Luče - dokument 31.10.2020
1  2  ... 15  16 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si