RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
LUČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 11.05.2011
 Statut Občine Luče - dokument 28.11.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče - dokument 09.12.2017
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče - dokument 03.05.2011
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Luče - dokument 25.11.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 11.05.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Luče - dokument 28.11.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče - dokument 09.12.2017
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče - dokument 03.05.2011
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Luče, naselja Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji - dokument 01.11.2008
 Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče - dokument 30.06.2022
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Luče - dokument 30.06.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2021 - dokument 15.06.2022
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2022 - dokument 05.02.2022
1  2  ... 15  16 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si