RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
LUKOVICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Lukovica - dokument
 Poslovnik občinskega sveta - dokument
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave - dokument 29.12.2005
 Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 19.08.2006
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 10.12.2008
 Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije - dokument 24.06.2006
 Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 09.03.2006
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 10.12.2008
 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju dela KS Rafolče - dokument 19.11.1998
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krašnja - dokument 23.10.1998
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče - dokument 05.10.1998
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije - dokument 21.11.1994
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si