RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MAKOLE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Makole - dokument 30.01.2007
 Poslovnik občinskega sveta Občine Makole - dokument 20.02.2001
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 26.02.2016
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 28.10.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 07.11.2015
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 25.08.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 14.04.2010
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 26.11.2004
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 12.06.2004
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica - dokument 15.05.2010
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB1) - dokument 31.03.2009
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« - dokument 20.01.2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« - dokument 09.11.2011
 Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva - dokument 25.08.2008
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica - dokument 19.08.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 09.06.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 20.08.2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 31.05.2011
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si