RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MARKOVCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Poslovnik občinskega sveta Občine Markovci - dokument 22.07.2006
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 05.04.2003
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
 Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru - dokument 26.07.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru - dokument 09.04.2016
 Odlok o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci - dokument 17.03.2007
 Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru - dokument 24.10.2006
Odlok o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru - dokument 01.05.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru - dokument 06.06.2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru - dokument 08.12.2007
 Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Markovci - dokument 02.06.2006
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2005 - dokument 29.04.2006
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka - dokument 26.04.2006
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci - dokument 05.04.2006
1  2  ... 15  16 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si