RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MEDVODE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode - dokument 07.07.1995
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic - dokument 26.08.2023
 Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadomestno gradnjo Osnovne šole Preska - dokument 01.07.2023
 Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2023 - dokument 01.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2024 - dokument 01.04.2023
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (ID 1246) - dokument 09.07.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2021 - dokument 07.05.2022
 Odlok o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe v Občini Medvode - dokument 26.02.2022
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo - dokument 13.11.2021
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode - dokument 31.07.2021
1  2  ... 67  68 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si