RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MENGEŠ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 15.05.2008
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne - dokument 11.08.2007
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave - dokument 30.12.2005
 Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin - dokument 29.12.1997
 Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 24.09.1994
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za OBVOZNICO TRZIN I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa - dokument 25.05.2018
 Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 19.08.2006
 Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 19.08.2006
 Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi - dokument 28.11.1998
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mengeš - dokument 23.10.1998
1  2  3 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si