RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MENGEŠ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Mengeš (uradno prečiščeno besedilo) Uradni vestnik Občine Mengeš - dokument 24.06.1999
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Mengeš (uradno prečiščeno besedilo) Uradni vestnik občine Mengeš 24.06.1999
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin - dokument 14.07.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš - dokument 28.12.2006
 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 15.05.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 01.02.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda - dokument 22.05.2010
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne - dokument 11.08.2007
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave - dokument 30.12.2005
 Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin - dokument 29.12.1997
 Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 24.09.1994
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 26.11.2011
Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 15.05.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 08.06.2002
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za OBVOZNICO TRZIN I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa - dokument 25.05.2018
1  2  3 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si