RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
METLIKA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Metlika - dokument 24.12.2016
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine - dokument 27.01.2024
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« - dokument 23.12.2023
 Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2024 - dokument 16.12.2023
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v Občini Metlika - dokument 21.10.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN« - dokument 15.07.2023
 Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2023 - dokument 11.03.2023
 Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj - dokument 13.08.2022
 Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Metlika - dokument 09.08.2022
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Metlika - dokument 09.08.2022
1  2  ... 55  56 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si