RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
METLIKA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Metlika - dokument 24.12.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Metlika - dokument 28.10.2017
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Metlika - dokument 18.02.2017
 Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Metika« - dokument 18.02.2017
 Koncesijski akt za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Metlika - dokument 18.02.2017
 Akt o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Metlika - dokument 23.12.2011
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika - dokument 04.08.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Metlika - dokument 04.08.2018
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Metlika - dokument 04.08.2018
 Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 21.07.2018
1  2  ... 46  47 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si