RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 15.07.2003
 Statut občine Miklavž na Dravskem polju 30.04.1999
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Miklavž na Dravskem polju 03.11.1999
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju 07.07.1999
 Odlok o prazniku Občine Miklavž na Dravskem polju 07.07.1999
 Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Maribor 01.06.1999
 Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Miklavž na Dravskem polju 23.06.1999
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 16.09.2003
 Poslovnik občinskega sveta občine Miklavž na Dravskem polju 07.07.1999
 Poslovnik nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju 26.03.1999
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si