RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MIREN-KOSTANJEVICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Krajevne skupnosti Orehovlje - dokument 01.01.2011
 Statut Občine Miren - Kostanjevica - dokument 22.07.2007
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - dokument 13.04.2024
 Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Miren - Kostanjevica - dokument 21.12.2023
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. - dokument 07.10.2023
 Odlok o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti v Občini Miren - Kostanjevica - dokument 13.05.2023
 Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023 - dokument 11.03.2023
 Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 - dokument 11.03.2023
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TE 06 - dokument 23.04.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN MI43 – Mirenski kostel« - dokument 31.07.2021
1  2  ... 44  45 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si