RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MIRNA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Mirna - dokument 01.09.2011
 Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec - dokument 06.05.2017
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije - dokument 14.04.2012
 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna v 2. volilni enoti - dokument 30.11.2022
 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert - dokument 16.11.2012
 Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - dokument 25.05.2011
 Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in članov Občinskega sveta v Občini Mirna, dne 10. aprila 2011 - dokument
 Statutarni sklep o Občinskem svetu Občine Mirna - dokument 25.05.2011
 Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 - dokument 15.10.2011


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si