RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MIRNA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Mirna - dokument 01.09.2011
 Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec - dokument 06.05.2017
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje - dokument 28.12.2013
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - dokument 28.12.2013
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - dokument 06.05.2015
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina - dokument 21.12.2013
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina - dokument 21.03.2015
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna - dokument 30.06.2012
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije - dokument 14.04.2012
 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert - dokument 16.11.2012
 Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - dokument 25.05.2011
 Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« - dokument 26.12.2015
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si