RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MISLINJA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Mislinja - dokument 18.08.2010
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja - dokument 07.07.2007
 Poslovnik Občinskega sveta občine Mislinja - dokument 21.03.2000
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mislinja - dokument 19.05.2007
Sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja - dokument 03.09.2005
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja - dokument 29.12.2000
 Skupen akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini - dokument 30.12.2016
 Sporazum o delitvi premoženjske bilance na dan 31. 12. 1994 - dokument 16.07.1998
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec - dokument 30.06.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec - dokument 09.12.2017
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 15.06.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. - dokument
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji - dokument 26.10.2011
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d.o.o. - dokument 26.10.2011
1  2  ... 30  31 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si