RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
MISLINJA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d.o.o. - dokument 26.10.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2009 - dokument 04.05.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2008 - dokument 03.10.2009
 Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav »Pungart« in »Sedlo« - dokument 08.08.2009
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mislinja - dokument 01.05.2009
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Kope - dokument 06.12.2008
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2007 - dokument 20.11.2008
 Odlok o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki - dokument 28.06.2008
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav - dokument 24.01.2008
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2006 - dokument 29.09.2007
1  2  ... 20  21 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si