RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MOKRONOG-TREBELNO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Mokronog - Trebelno - dokument 07.07.2018
 Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 13.08.2010
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mokronog - Trebelno - dokument 13.06.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 13.08.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno - dokument 11.07.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno - dokument 08.05.2010
 Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2019 - dokument 21.04.2018
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mokronog - Trebelno - dokument 06.01.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno - dokument 23.12.2017
 Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno - dokument 26.04.2017
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Mokronog - Trebelno - dokument 04.01.2017
1  2  ... 23  24 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si