RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MORAVČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Krajevne skupnosti Moravče - dokument 08.04.2011
 Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče – UV OM)
 Poslovnik o delu Sveta Krajevne skupnosti Moravče - dokument 08.04.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče – UV OM)
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne - dokument 11.08.2007
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave - dokument 30.12.2005
 Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 19.08.2006
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 10.12.2008
 Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 19.08.2006
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije - dokument 10.12.2008
 Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije - dokument 24.06.2006
 Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravče - dokument 11.03.2002
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si