RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MORAVSKE TOPLICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Moravske Toplice - dokument 17.05.2014
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice - dokument 20.05.2017
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice - dokument 28.03.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Moravske Toplice - dokument 23.09.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice - dokument 23.06.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice - dokument 22.10.2016
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice - dokument 12.12.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih - dokument 12.12.2017
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice - dokument 30.11.2017
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2017 - dokument 23.09.2017
 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 - dokument 04.03.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 - dokument 23.12.2017
 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 - dokument 04.03.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 - dokument 23.12.2017
1  2  ... 55  56 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si