RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
MOZIRJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Mozirje - dokument 24.02.2007
 Statut občine Mozirje - dokument 24.04.1993
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Mozirje - dokument 19.02.1994
Spremembe Statuta občine Mozirje - dokument 09.07.1993
 Statut Krajevne skupnosti Mozirje
Spremembe statuta Krajevne skupnosti Mozirje - dokument 17.08.2002
 Statut KS Rečica ob Savinji
Spremembe statuta Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji - dokument 17.08.2002
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 07.02.2007
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje - dokument 18.04.2009
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Luče, naselja Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji - dokument 01.11.2008
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za "adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje" na območju Krajevne skupnosti Mozirje - dokument 08.05.2004
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za "ureditev trškega jedra v Mozirju" na območju Krajevne skupnosti Mozirje - dokument 08.05.2004
 Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje - dokument 01.01.2019
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje - dokument 25.08.2018
1  2  ... 47  48 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si