RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NAKLO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo - dokument 09.05.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo - dokument 21.06.2014
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Kranj in Občine Naklo - dokument 27.07.2007
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske - dokument 28.07.2021
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje - dokument 25.04.2015
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje NA6(*) Pivka – 1. faza - dokument 20.12.2014
 Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2015 - dokument 19.12.2014
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PO11 Spodnja vas – Sever - dokument 27.09.2014
1  2  ... 16  17 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si