RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NAZARJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Nazarje 15.05.1999
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Nazarje - dokument 29.03.2003
 Statut Občine Nazarje
 Poslovnik občinskega sveta 15.05.1999
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« - dokument 14.01.2010
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« - dokument 31.12.2009
 Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2003 - dokument 25.02.2003
 Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2004 - dokument 25.02.2003
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 26.01.2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 03.04.2012
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 12.05.2007
1  2  3  4 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si