RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NOVA GORICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Nova Gorica - dokument 06.03.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica - dokument 29.04.2017
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica - dokument 27.08.2016
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica - dokument 13.01.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica - dokument 17.12.2016
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica - dokument 29.03.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 - dokument 13.01.2022
 Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica - dokument 15.05.2020
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica - dokument 12.03.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod - dokument 23.06.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod - dokument 23.06.2018
1  2  ... 57  58 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si