RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NOVA GORICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Nova Gorica - dokument 06.03.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica - dokument 29.04.2017
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica - dokument 27.08.2016
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica - dokument 13.01.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica - dokument 17.12.2016
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica - dokument 29.03.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE« - dokument 15.10.2022
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica - dokument 15.10.2022
 Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica - dokument 20.08.2022
 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 - dokument 13.01.2022
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II - dokument 29.10.2022
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans I - dokument
1  2  ... 59  60 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si