RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ODRANCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Odranci - dokument 28.12.2011
Sprememba Statuta Občine Odranci - dokument 20.07.2019
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci - dokument 02.12.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Odranci - dokument 24.02.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Odranci - dokument 05.01.2012
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci - dokument 09.12.2017
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Vodice, Radovljica in Odranci - dokument 14.07.2007
 Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava - dokument 24.11.2009
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka - dokument 23.05.2003
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Odranci - dokument 14.05.2022
 Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2022 - dokument 31.03.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2022 - dokument 08.10.2022
 Odlok o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci - dokument 04.05.2021
 Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2021 - dokument 27.03.2021
1  2  ... 25  26 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si