RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
OPLOTNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Oplotnica - dokument 29.05.2012
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica - dokument 13.09.2013
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica - dokument 29.05.2012
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 - dokument 29.09.2015
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica - dokument 02.05.2015
 Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015 - dokument 04.04.2015
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica - dokument 13.09.2014
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica - dokument 07.06.2014
 Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014 - dokument 12.04.2014
1  2  ... 22  23 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si