RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ORMOŽ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave - dokument 18.02.1995
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož - dokument 20.09.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož - dokument 01.05.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož - dokument 10.02.2009
 Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož - dokument 23.07.1999
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož - dokument 16.12.2000
 Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož - dokument 31.12.2014
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Kog - dokument 16.12.2005
 Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Ormož - dokument 24.03.2003
 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu - dokument 16.04.1999
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci - dokument 08.12.1998
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si