RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
PIVKA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Pivka - dokument 04.08.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 28.12.2013
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 10.07.2010
Spremembe Statuta Občine Pivka - dokument 13.06.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 10.12.2005
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka - dokument 20.04.2001
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Pivka - dokument 11.03.2016
 Obvezna razlaga petega odstavka 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 30.03.2007
 Poslovnik Občinskega sveta občine Pivka - dokument 10.12.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 10.12.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 10.07.2012
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 05.02.2011
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 27.05.2006
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka - dokument 14.12.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka - dokument 22.01.2022
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka - dokument 14.07.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 - dokument 09.06.2018
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Pivka - dokument 09.06.2018
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka - dokument 14.04.2018
 Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018 - dokument 30.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 - dokument 30.06.2018
1  2  ... 40  41 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si