RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
PODČETRTEK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Podčetrtek - dokument 15.07.2022
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek - dokument 23.09.2023
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Podčetrtek - dokument 23.09.2023
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek - dokument 23.09.2023
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Podčetrtek - dokument 23.09.2023
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Podčetrtek - dokument 17.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 - dokument 12.11.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021 - dokument 23.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 - dokument 18.12.2021
1  2  ... 50  51 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si