RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
PODČETRTEK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 07.07.2018
 Statut Občine Podčetrtek - dokument 24.07.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek - dokument 26.05.2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek - dokument 01.03.2016
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 07.07.2018
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek - dokument 06.05.2017
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek - dokument 12.05.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek - dokument 24.07.2010
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek - dokument 26.05.2018
 Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 04.03.2003
 Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek - dokument 07.07.2018
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017 - dokument 12.05.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek - dokument 16.12.2017
1  2  ... 46  47 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si