RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
POLJČANE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev - dokument 26.11.2011
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici - dokument 19.11.2011
 Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane - dokument 22.10.2011
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane - dokument 15.10.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010 - dokument 04.06.2011
 Odlok o javnem redu in miru - dokument 04.05.2011
 Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Poljčane - dokument 04.05.2011
 Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane - dokument 09.10.2010
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 18.09.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009 - dokument 03.07.2010
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si