RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
POLZELA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Polzela (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 28.04.2022
 Statut Občine Polzela - dokument 09.07.2016
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26) (krajše: OPPN kamnolom Andraž) - dokument 05.05.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območjih EUP PO1/2 in PO1/3 v naselju polzela z oznako Ob razbremenilniku - dokument 05.05.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti patronažne službe na območju Občine Polzela - dokument 16.03.2023
 Odlok o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje - dokument 01.10.2021
 Odlok o komunalnem prispevku za novo komunalno opremo na nepozidanih območjih na območju občine Polzela - dokument 07.05.2021
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Polzela - dokument 07.05.2021
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Polzela - dokument 15.08.2020
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela - dokument 04.07.2020
1  2  ... 36  37 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si