RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
POLZELA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Polzela - dokument 09.07.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Polzela - dokument 26.11.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 08.10.2016
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 12.10.2019
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela - dokument 29.12.2018
 Navodilo o delovanju predstavnikov Občine Polzela v organih upravljanja javnih zavodov - dokument 25.11.2017
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela - dokument 12.10.2019
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument 29.06.2019
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV - dokument 11.05.2019
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli - dokument 11.05.2019
 Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2019 - dokument 30.03.2019
1  2  ... 34  35 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si