RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
POSTOJNA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Postojna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 29.04.2022
 Statut Občine Postojna - dokument 04.04.2007
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Avtobusno postajo Postojna - dokument 25.11.2023
 Odlok o občinskih cestah Občine Postojna - dokument 29.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PR-033 v Prestranku - dokument 12.11.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Postojna - dokument 01.10.2022
 Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna - dokument 28.05.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna - dokument 07.05.2022
 Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2021 - dokument 13.04.2022
1  2  ... 82  83 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si