RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
POSTOJNA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Postojna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 29.04.2022
 Statut Občine Postojna - dokument 04.04.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna - dokument 12.01.2022
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna - dokument 21.07.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Postojna - dokument 03.07.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 29.04.2022
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Postojna - dokument 30.06.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna - dokument 04.04.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna - dokument 03.12.2021
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna - dokument 21.10.2017
 Poslovnik Skupščine občine Postojna - dokument 08.11.1991
Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine občine Postojna - dokument 07.04.1993
 Navodilo za predstavnike Občine Postojna v organih upravljanja - dokument 02.07.2011
 Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PR-033 v Prestranku - dokument 12.11.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Postojna - dokument 01.10.2022
1  2  ... 72  73 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si