RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
PREBOLD


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold - dokument 06.07.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold - dokument 21.06.2014
 Poslovnik o delu nadzornega odbora - dokument 04.12.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora - dokument 17.09.2016
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold - dokument 10.11.2018
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold - dokument 09.06.2018
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold - dokument 11.10.2017
 Odlok o občinskih cestah - dokument 07.10.2017
 Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2017 - dokument 22.12.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2017 - dokument 27.09.2017
 Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2018 - dokument 22.12.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018 - dokument 04.10.2018
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018 - dokument 31.05.2018
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018 - dokument 01.02.2018
 Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold - dokument 27.08.2016
1  2  ... 28  29 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si