RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
PREVALJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Prevalje - dokument 01.09.2006
 Statut Občine Ravne-Prevalje - dokument 03.08.1995
Spremembe statuta Občine Ravne-Prevalje - dokument 10.01.1997
 Poslovnik občinskega sveta Občine Prevalje - dokument 01.09.2006
 Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Prevalje - dokument 05.07.2000
 Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje - dokument 30.09.1999
Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje - dokument 30.07.1997
 Poslovnik o delu komisije za občinska priznanja in odlikovanja - dokument 06.12.1996
 Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ravne-Prevalje - dokument 04.11.1996
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Prevalje - dokument 27.02.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje - dokument 30.12.2006
 Sporazum o premoženjski delitveni bilanci - dokument 30.01.1997
1  2  ... 28  29 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si