RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
RADEČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Radeče - dokument 02.06.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 21.12.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 13.01.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 17.12.2005
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Radeče - dokument 15.06.2002
 Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) - dokument
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 21.12.2012
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Radeče - dokument 07.08.2001
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče - dokument 18.05.2011
 Poslovnik Občinskega sveta občine Radeče - dokument 20.08.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče - dokument 21.07.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Radeče - dokument 29.03.2008
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče - dokument 18.02.2006
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Radeče - dokument 02.06.2005
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Avtentična razlaga določb zadnje alineje drugega odstavka 47. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče - dokument 01.07.2022
 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Radeče - dokument 23.04.2022
 Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Radeče - dokument 23.04.2022
1  2  ... 43  44 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si