RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
RADENCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Radenci 16.04.1999
 Statut Občine Radenci - dokument 23.09.1995
 Poslovnik občinskega sveta 15.04.1999
 Poslovnik Občinskega sveta občine Radenci - dokument 09.02.1996
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. - dokument 17.12.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« - dokument 19.12.2009
 Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona - dokument 05.09.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 08.04.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 21.08.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 14.07.2009
 Odlok o občinskih cestah 15.05.1999
1  2  ... 11  12 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si