RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
RADOVLJICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Krajevne skupnosti Lesce - dokument 01.06.2001
 Statut Občine Radovljica
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Vodice, Radovljica in Odranci - dokument 14.07.2007
 Navodilo o postopku izdaje soglasij za prodajo s premičnimi prodajnimi objekti v občini Radovljica - dokument 20.07.1993
 Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja - dokument 15.11.1991
 Akt o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica - dokument 30.04.1992
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica - dokument 31.07.2010
 Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 02.10.2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 17.09.2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 06.08.2005
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica - dokument 27.02.2004
1  2  ... 17  18 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si