RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
REČICA OB SAVINJI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Rečica ob Savinji - dokument 04.06.2016
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rečica ob Savinji - dokument 08.09.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji - dokument 05.07.2016
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 - dokument 06.01.2018
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 - dokument 29.12.2017
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji - dokument 14.12.2017
 Odlok o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra Občine Rečica ob Savinji - dokument 14.12.2017
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji - dokument 07.12.2017
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji - dokument 04.11.2017
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
1  2  ... 19  20 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si