RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
RENČE-VOGRSKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Renče - Vogrsko (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 23.03.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko - dokument 17.03.2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko - dokument 05.12.2015
 Statut Občine Renče - Vogrsko - dokument 10.02.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko - dokument 05.12.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko - dokument 07.02.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko - dokument 24.01.2009
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko - dokument 03.04.2007
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava - dokument 08.10.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 08.10.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica - dokument 13.12.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica - dokument 23.03.2010
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko - dokument 07.06.2007
 Odlok o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2007 - dokument 11.04.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 - dokument 10.04.2007
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Renče - Vogrsko - dokument 03.02.2007
1  2  3 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si