RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
RIBNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ribnica - dokument 02.01.2021
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ribnica - dokument 17.04.2021
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ribnica - dokument 27.11.2020
 Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ribnica - dokument 20.03.2012
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ri_24 (Ri102) – industrijska cona Lepovče - dokument 30.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2022 - dokument 25.12.2021
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ribnica - dokument 15.08.2020
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 - dokument 21.12.2019
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 - dokument 29.12.2020
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica - dokument 30.11.2019
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ribnica - dokument 26.10.2019
1  2  ... 43  44 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si