RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
RIBNICA NA POHORJU


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Podvelka-Ribnica
Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica - dokument
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Ribnica na Pohorju - dokument 10.03.2000
 Poslovnik Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju - dokument 21.08.1999
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju - dokument 30.05.2002
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji - dokument 26.10.2011
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje z odpadki, d.o.o. - dokument 26.10.2011
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške - dokument 12.09.2009
 Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav »Pungart« in »Sedlo« - dokument 08.08.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče" - dokument 17.04.2004
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej - dokument 29.06.2002
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti - dokument 29.06.2002
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si