RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ROGAŠKA SLATINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogaška Slatina - dokument 14.12.2017
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2) - dokument 27.05.2023
 Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 - dokument 28.01.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina - dokument 30.07.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja S2 / SV (DEL EUP RA9) - dokument 23.07.2022
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022 - dokument 16.07.2022
 Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina - dokument 30.04.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021 - dokument 30.03.2022
 Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 - dokument 07.12.2021
1  2  ... 59  60 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si