RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ROGAŠKA SLATINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogaška Slatina - dokument 14.12.2017
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina - dokument 14.12.2017
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina - dokument 08.05.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 - dokument 28.01.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina - dokument 30.07.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja S2 / SV (DEL EUP RA9) - dokument 23.07.2022
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022 - dokument 16.07.2022
1  2  ... 56  57 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si